را تور کارخانه - Ningbo Hi-Tech Zone Newsunn Optronics Technology Co., Ltd.
صفحه

تور کارخانه

کارگاه ماشینکاری آلومینیوم

کارگاه ماشینکاری آلومینیوم

کارگاه مونتاژ

کارگاه مونتاژ

کارگاه تزریق

کارگاه تزریق

کارگاه نقاشی

کارگاه نقاشی

کارگاه مهر زنی

کارگاه مهر زنی

کارگاه تست

کارگاه تست

انبار (محصولات تمام شده) (1)

انبار (محصولات نهایی)

انبار (مواد اولیه)

انبار (مواد اولیه)

انبار (نیمه محصولات)

انبار (نیمه محصولات)


PDU خود را بسازید